Steady

VERDIEPEN

Met de STEADY lijn willen we binnenkerkelijk tieners en jongeren helpen groeien in geloof en het volgen van Jezus.  Elk jaar schrijven we daarvoor nieuwe verdiepende clubprogramma’s die up-to-date zijn en aansluiten op de belevingswereld van tieners en jongeren. Ze worden uitgedaagd om het volgen van Jezus handen en voeten te geven en hun geloof te delen met hun (buitenkerkelijke) vrienden.

 

Met ingang van september 2016 zijn er wijzigingen in de Steadylijn en vervalt Steady Compleet. Al ons 16+ materiaal komt los te staan van de abonnementen. De drie jaarlijnen van Stay Steady die we nu hebben, worden geactualiseerd en gefaseerd online gezet als jaarpakket. Door deze veranderingen komen ook de combiregelingen te vervallen. Dat betekent dat Steady Compleet ophoudt te bestaan.

 

De STEADY lijn bestaat uit drie clubprogramma’s voor drie leeftijdsgroepen:

DOORGAANDE GELOOFSLIJN

De drie clubprogramma’s staan niet op zich zelf, maar zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Zo ontstaat een doorgaande geloofslijn .

 

Tijdens Rock Steady  wordt er gebouwd aan de basis van het christelijk geloof. Tieners verdiepen zich in Bijbelse personen en ontdekken de praktijk van geloven.

Met Live Steady wordt daar op voortgebouwd en leren ze verschillende manieren van Bijbelstudie en gaan in op de meer abstractere begrippen zoals: Gods leiding in je leven, trouw en zachtmoedigheid.

Bij Stay Steady komen  de meer complexe Bijbelverhalen en personen  aanbod, maar ook de ‘hot topics’ zoals ethiek, wetenschap, vragen rondom het lijden en de betrouwbaarheid van de Bijbel.

 

MEER MOGELIJKHEDEN

Je kunt altijd een proefprogramma aanvragen van één van de andere clubvormen van Youth for Christ.