Tienerdienst: Jezus

De Youth for Christ tienerdienst ‘Jezus’ is een theatrale, interactieve viering over het leven van Jezus: een mooie afsluiting van het jeugdwerkseizoen!

Naamloos


“Even eerlijk nou! Wat doe je liever? Naar een lekker nummer van Avicci luisteren of naar dat saaie Onze Vader? Je gaat toch liever een potje Fifa 16 spelen dan naar het verhaal luisteren van een
man die al meer dan 2000 jaar dood is!”

* Fragment uit Theaterstuk ‘Jezus’

 

Vanaf 2016 biedt Youth for Christ een tienerdienst aan voor kerken in Nederland. De dienst is specifiek gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar.

 

Thema
Eén van de grote boodschappen uit het leven van Jezus is ‘vergeving’. Jezus, die de zonde van de wereld op zich neemt, aan het kruis wordt genageld en met zijn opstanding uit de dood de mensheid een tweede kans geeft. Maar is dat wel terecht? Geloven we echt dat het goed is om te vergeven? Of geloven we eigenlijk meer in vergelding en straffen?

 

Onderdelen
De viering duurt 75 minuten en bestaat uit een theaterstuk, verwerking, nagesprek en gebed.

 

Samenwerking
Youth for Christ verzorgt de gehele tienerdienst, maar betrekt graag de kerk (en met name de jongeren uit de kerk) bij de uitvoering. Onderdelen die jongeren kunnen uitvoeren zijn:
* de muziek (d.m.v. een band/combo/pianist);
* het lezen uit de Bijbel;
* het verzorgen van ministrygebed als een van de gebedsvormen;
* de keuze van de liederen.
Het begin van de dienst en de zegen aan het eind worden in overleg met de kerk ingevuld.

 

Informatie en boeken
Kosten voor een tienerdienst bedragen €650,- (excl. reiskosten a
€0.75 p.km), of €450,- met daarbij een collecte voor Youth for Christ (excl. reiskosten a €0.75 p. km).
We kunnen deze dienst maximaal 1 zondag per maand uitvoeren, dus wees er snel bij. Voor meer informatie en boekingen, neem contact op met Switch via 0343-515744, of mail naar [email protected].

 

‘Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is.’

* Efeziërs 4:32